top of page

Передача документів до трудових архівів при ліквідації підприємства

Послуга передачі документів до трудових архівів при ліквідації підприємства дозволяє забезпечити збереження та доступність інформації про трудову діяльність працівників протягом тривалого часу, що є важливим аспектом для забезпечення соціального захисту громадян та вирішення різних питань, пов'язаних із трудовими правами та обов'язками.

Послуга передачі документів у трудові архіви при ліквідації підприємства має кілька цілей та переваг для компаній:

01

Дотримання

законодавства

Підприємства зобов'язані дотримуватись законодавчих вимог щодо зберігання та обліку документації, включаючи трудові документи. Передача цих документів до трудових архівів забезпечує дотримання відповідних і правил.

02

Збереження історії

трудової діяльності

Передача документів до трудових архівів дозволяє зберегти історію трудової діяльності працівників підприємства. Це важливо задля підтвердження трудового стажу, нарахування пенсій та інших соціальних виплат.

03

Мінімізація

ризиків

Передача документів до трудових архівів допомагає мінімізувати ризики втрати чи втрати важливої інформації про трудові відносини. Це забезпечує безпеку та надійність зберігання документів.

04

Оптимізація

простору

Ліквідація підприємства може призвести до звільнення офісного простору, який раніше займали документи. Передача цих документів до трудових архівів дозволяє оптимізувати використання простору та зменшити витрати на його оренду чи обслуговування.

05

Підтримка

бізнес-процесів

Доступ до документів у трудових архівах може бути необхідним для вирішення різних питань, пов'язаних з бізнес-процесами, таких як аудити, перевірки чи вирішення спірних ситуацій.

Стек файлів

Передача документів до трудових архівів при ліквідації підприємства є важливим етапом для збереження цілісності та доступності інформації про трудову діяльність працівників:

01

Підготовка
документів

Перед передачею до трудових архівів документи з особового складу та архівні документи підлягають підготовці. Це включає їх організацію в упорядкований стан відповідно до затверджених описів і стандартів архівного зберігання.

03

Передача
до трудових архівів

Після підготовки документів вони передаються зберігання у трудові архіви. Цей процес включає оформлення відповідних документів, що підтверджують передачу, а також їх доставку до встановлених архівних установ.

02

Затвердження
описів

Описи документів мають бути затверджені експертно-перевірною комісією відповідної архівної установи. Це гарантує правильний та стандартизований опис документації перед її передачею на зберігання.

04

Збереження

та обробка

Після прибуття до трудових архівів документи проходять процес збереження та обробки. Це включає їх індексацію, класифікацію і зберігання відповідно до встановлених стандартів і вимог.

05

Забезпечення

доступу

Документи, передані до трудових архівів, мають бути доступні для запитів та використання відповідно до законодавства та правил архівного зберігання. Це дозволяє громадянам отримувати необхідні відомості про свою трудову діяльність для вирішення різних питань, пов'язаних із соціальним захистом та пенсійним забезпеченням.

Таким чином, послуга компанії «Архів-Центр» при передачі документів у трудові архіви при ліквідації підприємства надає компаніям можливість ефективного управління своєю документацією, дотримання законодавства та мінімізацію ризиків, пов'язаних із втратою або втратою важливої інформації.

bottom of page