top of page

Створення родовіду,
Генеалогічне дослідження

Створення генеалогічного дослідження сім'ї - це послуга, яка допомагає людям вивчати свій родовід і дізнаватися більше про своїх предків.

Генеалогічне дерево дозволяє у цифровому і графічному вигляді кровні зв'язки між родичами, історичні факти життя кожного члена сім'ї.

Дослідження родовіду зазвичай починається зі складання сімейного дерева, яке є графічним зображенням родинних зв'язків між членами сім'ї. Дерево будується з урахуванням інформації, одержуваної від близьких родичів, архівних документів, релігійних записів, історичних книжок та інших джерел.

Створення родовіду включають такі етапи:

  •     Визначення первинної інформації про сім'ю. Необхідно отримати від близьких родичів історичні дані про предків, прізвище, дати народження та смерті, місця проживання, професійну діяльність та іншу інформацію.

  •     Пошук інформації в архівах. Архіви можуть містити цінну інформацію про родину та сім'ї, зареєстровані у певному районі. Записи можуть включати документи про народження, шлюб, смерть, спадок, майно та інші подібні відомості.

  • Визначення національної приналежності та еміграційної історії. Якщо пращюри походять із різних культурних середовищ, необхідно встановити національну належність та вивчити міграційні потоки, які можуть збільшити шанси знайти інформацію в архівах.

  •     Пошук та аналіз релігійних записів. Релігійні записи можуть містити цінну інформацію про пологи, шлюби, хрещення, поховання та інші історичні дані.

  •     Складання сімейного дерева. Нарешті, на основі зібраної інформації можна побудувати сімейне дерево, яке показує родинні зв'язки між членами сім'ї, та підготувати звіт, що включає дані про кожного пращюра.

  • Створення генеалогічного дерева. Цей метод найбільш популярний та зрозумілий. Генеалогічне дерево - це графічне зображення родинних зв'язків між різними членами сім'ї. Зазвичай воно починається з пращюрів та закінчується сучасними нащадками. Таке дерево дозволяє не тільки переконатися в точності інформації, але й проілюструвати їх для кращого сприйняття.

  •     Використання баз даних. Якщо родовід дуже великий, то краще буде вести його у вигляді бази даних. Таким чином, можна швидко та легко знаходити необхідні відомості та проводити дослідження залежно від завдання.

  •     Аналіз статистичних даних. Якщо ви вивчаєте свій родовід, щоб отримати якісь статистичні дані (наприклад, якісь захворювання чи своєрідність характеру), то найкраще використовуватиме метод аналізу статистичних даних. Для цього необхідно зібрати всі необхідні відомості та провести відповідний аналіз.

Определение национальной принадлежности и эмиграционной истории. Если предки происходят из разных культурных сред, необходимо установить национальную принадлежность и изучить миграционные потоки, которые могут увеличить шансы найти информацию в архивах.
Поиск информации в архивах. Архивы могут содержать ценную информацию о роде и семьях, зарегистрированных в определенном районе. Записи могут включать документы о рождении, браке, смерти, наследстве, имуществе и другие подобные сведения.

Послуги зі створення генеалогічного дерева сім'ї можуть відрізнятися залежно від поставлених завдань та вимог клієнта. Нерідко вивчення родовіду включає великий аналіз історичних документів і великий обсяг роботи. Це лише деякі методи, які можна використовувати для систематизації даних родовіду.

Все залежить від вашої мети та обсягу досліджуваних досліджень.

Использование баз данных. Если родословная очень большая, то лучше будет вести ее в виде базы данных. Таким образом, можно быстро и легко находить необходимые сведения и проводить исследования в зависимости от задачи.
Создание визуального генеалогического дерева. Этот метод наиболее популярен и понятен. Генеалогическое дерево — это графическое изображение родственных связей между разными членами семьи.
bottom of page